ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกรำเพย

ชื่ออื่น : กระทอ กระบอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : รำเพย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มกลมแผ่กว้าง มีความสูง 2-3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยวรูปหอกเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง ใบหนาสีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ไม่ผลัดใบ ดอกทรงกระบอก สีขาว เหลือง และส้ม ผลเป็นผลสด รูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างกลม มีสันนูนเป็นแนวยาว สีเขียวเมื่อแก่สีดำ เมล็ดเดี่ยว ผลเป็นพิษ และน้ำยางสีขาวจากทุกส่วนก็เป็นพิษด้วยฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอม เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงาม และทนแล้งได้ดีจึงนิยมปลูกในสวนขนาดเล็ก ตามสวนสาธารณะ หรือตามริมถนน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง