ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกผกากรอง

ชื่ออื่น : ผกากรอง, คำขี้ไก่, เบญจมาศป่า, สาบแร้ง, มะจาย, ดอกไม้จีน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana camar Linn

วงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะ : ผกากรอง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีส้ม

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวอ่อน มีหนาม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ขอบใบหยัก ท้องใบมีขน ดอกออกเป็นช่อ เรียงกันเป็นวงกลม สีขาว เหลือง ชมพู และสีอื่นๆ และบางดอกอาจมีสองสีในดอกเดียวกัน ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีดำ ภายในมีเมล็ด เป็นพิษหากกินเข้าไป แต่ในส่วนอื่นของผกากรองเช่นใบ ดอก และราก มีสรรพคุณทางยาฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี เจริญเติบโตเร็วในที่ที่มีแสงแดดเต็มวัน เหมาะสำหรับปลูกประดับในสวนทุกขนาด หรือนำไปต่อกิ่งลงกระถางประดับตามอาคารบ้านเรือน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง