ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกนนทรี

ชื่ออื่น : กระถินแดง กระถินป่า สารเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

วงศ์ : LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : นนทรี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 8 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ดอกหอมรายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลางทรงพุ่มกลม ลำต้นสีน้ำตาลปนเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ กิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เวียนสลับสีเขียวสด เป็นไม้ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรง สีเหลืองสด กลีบดอกบางและย่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นฝักแบนสีน้ำตาล รูปรี ภายในมีเมล็ด
ฤดูกาลออกดอก ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม นิยมนำมาปลูกในสวนขนาดใหญ่ หรือตามสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 4 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด