ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกดอนญ่า

ชื่ออื่น : ดอนญ่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mussaenda spp. and hybrid

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : ดอนญ่า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ดอนญ่าเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มกลม มีใบต่างดอกที่ส่วยงาม มีความสูงโดยประมาณ 2 - 3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวอ่อน มีขนทั่วแผ่นใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองขนาดเล็ก มีใบประดับค่อนข้างกลมขนาดใหญ่สีขาว สีชมพู สีแดง ทำให้มองโดดเด่นกว่าดอกซึ่งมีขนาดเล็กฤดูดอกไม้บาน ออกดอกตลอดปี เนื่องจากปลูกได้ในดินทุกชนิด จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในสวนขนาดเล็ก และตามสวนสาธารณะหรือปลูกเป็นแถว ระยะห่างในการปลูกควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง