ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกคอร์เดีย

ชื่ออื่น : หมันแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia sebestana L.

วงศ์ : Boraginaceae

ลักษณะ : คอร์เดีย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีส้ม

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 3-8 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ ด้านบนมีขน ปลายใบแหลม ไม่ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อ สีแดงส้ม ที่ปลายกิ่ง ผลเป็นผลสดรูปไข่ถึงกลมสีเขียวเมื่อแก่สีขาว รับประทานได้ฤดูดอกไม้บาน ออกดอกตลอดปี เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน และต้องการแสงแดดเต็มวัน เป็นไม้ดอกที่มีสีสวยและให้ร่มเงาพอสมควรจึงเหมาะที่จะปลูกในสวนขนาดเล็ก หรือเป็นแถวแนวตามสวนสาธารณะหรือสถานที่ต่างๆ ระยะห่างควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด