ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชงโค

ชื่ออื่น : เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวหวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea

วงศ์ : CAESALPINIACEAE

ลักษณะ : ชงโค เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม พืชสมุนไพรรายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวอ่อน ปลายใบแยกเป็นสองพูคล้ายใบแฝดเ ป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง สีชมพูอมม่วง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกออกฤดูกาลออกดอก ออกดอกหมุนเวียนตลอดปี แต่จะออกมากในช่วงฤดูหนาว นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงา หรือปลูกประดับตามสวนสาธารณะ ตามถนน ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 3 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง