ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลีลาวดี

ชื่ออื่น : ลั่นทม จำปาลาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : ลีลาวดี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม พืชสมุนไพร รายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้น ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ลำต้นสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรอบกิ่ง ลักษณะของใบมีหลายแบบ รูปรี รูปไข่กลับ รูปขอบขนาน ปลายใบมน หรือแหลม ใบหนาเห็นเส้นใบชัดเจน ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก สีแดง ขาว เหลือง ชมพู บางดอกมีมากกว่าหนึ่งสี มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม ปัจจุบันมีการผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามากมาย ฝักมีลักษณะคล้ายฝักชวนชมฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี แต่จะออกมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีดอกที่สวยงามจึงนิยมนำมาปลูกตามสวนทุกขนาน และตามสวนสาธารณะ ตามแนวริมถนน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง เสียบยอด เพาะเมล็ด