ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องหมายนา

ชื่ออื่น : เอื้องเพ็ดม้า เอื้องนา บันไดสวรรค์ เอื้องช้าง เอื้องต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sostus speciosus (J.G. Koenig) Sm.

วงศ์ : COSTACEAE

ลักษณะ : เอื้องหมายนา เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นพืชล้มลุกชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ เป็นไม้เนื้ออ่อน ออกเป็นกอแน่น มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีข้อและกาบใบปิดหุ้มรอบลำต้น สีน้ำตาลแดง ใบรูปรี รูปใบหอก ปลายใบแหลม สีเขียวอ่อน มีขนอ่อนนุ่มหลังใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกตูมมีกาบสีแดงหุ้มอยู่ ดอกสีขาว ผลรูปไข่สีแดงสด มีเมล็ดสีดำอยู่ภายในฤดูกาลออกดอก จะออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน จะเจริญเติบโตเร็วในที่มีความชื้นสูง ใช้ปลูกประดับได้ในสวนทุกชนิด จะแตกหน่อขยายไปเรื่อยๆ จึงนิยมปลูกเป็นกลุ่มริมน้ำ และปลูกประดับเป็นไม้พื้นล่างใต้ร่มไม้ใหญ่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด แยกหน่อ