ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะเฟือง

ชื่ออื่น : มะเฟือง เฟือง สะบือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola L.

วงศ์ : AVERRHOACEAE

ลักษณะ : มะเฟือง เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : พืชสมุนไพร พืชสวนครัว รายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้นเล็กถึงขนาดกลาง ทรงพุ่มแผ่กว้าง แตกกิ่งก้านมาก ลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพูอมม่วงขนาดเล็ก ออกเป็นช่อสั้นๆตามกิ่งและลำต้น ผลเป็นผลเดี่ยว หยักเป็นสันฉ่ำน้ำ มีรสเปรี้ยว หรือเปรี้ยวอมหวาน เมื่ออ่อนสีเขียวพอแก่สีเหลือง รับประทานได้ฤดูกาลออกดอก ดอกออกตลอดปี นิยมปลูกในสวนขนาดเล็ก ปลูกเป็นพืชสวนครัวเพื่อประกอบอาหาร หรือปลูกเป็นพืชสมุนไพร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง