ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกทองอุไร

ชื่ออื่น : ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tecoma stans (L.) Kunth

วงศ์ : Bignoniaceae

ลักษณะ : ทองอุไร เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มกลม ลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นสีเขียวอ่อน ขอบใบจักเป็นซี่ ไม่ผลัดใบ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักกลม เมื่อแก่แห้ง มีเมล็ดแบนมีปีก สีน้ำตาล
ออกดอกตลอดปี แต่จะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เนื่องจากเป็นไม้ที่สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด และทนต่อทุกสภาพอากาศ จึงเป็นที่นิยมปลูกตามบ้านในสวนขนาดเล็ก และตามถนน ระยะห่างในการปลูกควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด