ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกาสะลองคำ

ชื่ออื่น : กาสะลอง, ปีบทอง, กากี, อ้อยช้าง, สะเภา, สำเภาหลามต้น, จางจืด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะ : กาสะลองคำ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 6 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นทรงพุ่มรูปไข่ เป็นไม้ต้นผลัดใบมีลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผ่นใบรูปรีแกมรูปใบหอก ดอกสีเหลืองอมส้ม ออกเป็นกระจุกที่ลำต้นและปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดปลายดอกเป็นแฉกสั้นๆ ดอกไม่มีกลิ่น ผลเป็นฝักยาว มีเมล็ดอยู่ภายใน เมื่อแก่แตกออกเมล็ดมีปีกบางๆฤดูดอกไม้บาน จะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ดอกทยอยบาน นิยมนำมาจัดสวนเนื่องจากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด มีดอกที่สวยงามและสามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้ตามต้องการ การปลูกระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง