ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกาหลง

ชื่ออื่น : ส้มเสี้ยว, เสี้ยวน้อย, เสี้ยวดอกขาว, โยธิกา, กาแจ๊ะกูโด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia acuminata L.

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ลักษณะ : กาหลง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มกลม มีลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบเว้าลงมาที่เส้นกลางใบ ทำให้มองคล้ายใบเป็นใบแฝด ดอกสีขาว ออกเป็นช่อมีช่อดอกสั้น ผลเป็นฝักแบนโค้งเมล็ดเรียงยาวคล้ายถั่ว และในส่วนต่างๆของต้นกาหลงยังมีสรรพคุณในทางยาอีกด้วยฤดูดอกไม้บาน ดอกออกตลอดปีเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน และต้องการแสงแดดเต็มวัน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกเป็นกลุ่มในส่วน หรือเป็นแถวแนว ระยะห่างระหว่างต้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร คนนิยมนำมาปลูกตามบ้านเชื่อว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด