ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกล้วยบัว

ชื่ออื่น : กล้วยประดับ, กล้วยแค่, กล้วยแวก, ยะมอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa omata Roxb

วงศ์ : Musaceae

ลักษณะ : กล้วยบัว เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เป็นพืชล้มลุกที่เจริญเติบโตเร็ว โดยการแตกกอ มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเป็นเหง้า

อยู่ใต้ดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าปลี สี

ชมพูอมเหลือง มีลักษณะคล้ายกลีบบัว ผลเป็นผลสดเหมือนกล้วยทั่วๆไปออกดอกตลอดปี เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับในสวน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด

แม้แต่ดินเหนียว เจริญเติบโตได้ดีในที่ ที่มีแสงแดดจัด แต่ต้องการน้ำมากเป็นพิเศษ หากขาดน้ำจะทำให้ใบไหม้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ทุกสภาพดิน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ