ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกะเจียน

ชื่ออื่น : ค่าสามซีก, สะบันงาป่า, โมคดง, กระเจียน, จันทน์ดง, แคหาง, พญารากดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กะเจียน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้เศรษฐกิจ  รายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พบได้ตามป่าดิบแล้งหรือป่าเบญจพรรณ เป็นไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม และมีความสูงประมาณ 5-15 เมตร มีลำต้นสีน้ำตาลเทา ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีถึงรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบเรียบ ก้านใบสั้น ใบอ่อนมีขนด้านล่าง ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 ดอก สีเขียวอ่อนขนาด 1-1.5 ซม. ดอกออกตามง่ามใบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ลักษณะของผลเป็นผลกลุ่ม ก้านผลยาว 1-2 ซม. ผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม กินได้และรากของกระเจียนยังสามารถนำมาต้มเป็นยาได้อีกด้วยฤดูดอกไม้บานจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนมีนาคม ควรปลูกลงแปลงที่มีแสงแดดรำไร ห่างกันอย่างน้อย 5 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ทุกสภาพดิน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด