ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกอูนดง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cornus oblonga Wall. var. siamica Geddes

วงศ์ : CORNACEAE

ลักษณะ : อูนดง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้ที่พบในพื้นที่สูง เป็นไม้พุ่ม สูง 6 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 7-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ช่อดอกกลม ขนาด 6-10 เซนติเมตร สีขาว ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยจำนวนมาก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตรฤดูดอกบาน : ตุลาคม - ธันวาคม ดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ บานอยู่นาน 2 สัปดาห์ ดอกบาน 1-2 วันแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายน้ำผึ้งตลอดวัน

การปลูก : เหมาะปลูกตามแหล่งพักผ่อนบนพื้นที่สูง ที่มีอากาศหนาวเย็นและชื้น เมื่อต้นยังเล็กต้องการร่มเงามาก และในช่วงที่ออกดอกก็ต้องการแสงแดดมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด