ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกอรัญญิการ์

ชื่ออื่น : Glory Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Faradaya splendida F.Muell.

วงศ์ : LABIATAE (LAMIACEAE)

ลักษณะ : อรัญญิการ์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อย เลื้อยได้ไกล 10 เมตร อายุหลายปี เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 18-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน แผ่นใบบางและเหนียว ช่อดอกสีขาวออกที่ปลายยอด ดอกย่อย 10-20 ดอก กลีบดอก 4 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกทยอยบานทั้งช่อ ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเย็น

การปลูก : เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้งให้เลื้อยไต่ซุ้มเป็นหลังคากันความร้อนตามทางเดินในสนาม หรือสวนสาธารณะ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง