ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหีบไม้งาม

ชื่ออื่น : Boxwood Beauty, Natal Plum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carissa macrocarpa (Ecklon) A.DC.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : หีบไม้งาม เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ตามลำต้นมีหนามแหลม แตกกิ่งสั้นๆจำนวนมาก เนื้อไม้เหนียว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ มีใบเรียงถี่ตรงปลายกิ่ง ใบรูปกลมหรือรูปไข่ ขนาด 2.5-3 เซนติเมตร ปลายใบมีหนามแหลมสั้นๆ ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม แผ่นใบหนาและเหนียว ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1-3 ดอกที่ปลายยอด สีขาว กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกทยอยบานทั้งช่อ และออกมากในช่วงฤดูหนาว ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ ชอบดินร่วนมีธาตุอาหารเพียงพอ และระบายน้ำดี และหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง