ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้




ดอกหิรัญญิการ์

ชื่ออื่น : Easter Lily Vine, Herald's Trumpet

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Beaumontia grandiflora Wall.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : หิรัญญิการ์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  



รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง อายุหลายปี เถาใหญแข็งแรงมาก เลื้อยได้ไกล 3-8 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ใบใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมันรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 12-18 เซนติเมตร ช่อดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง มีดอกย่อย 6-11 ดอก ขอบหยักเป็นคลื่น ยาว 11-12 เซนติเมตร เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร



ฤดูดอกบาน : ธันวาคม - เมษายน ดอกทยอยบานทั้งช่อ ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ถ้าปลูกลงแปลงกลางแจ้งควรห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร แล้วทำซุ้มหรือค้างให้เลื้อยไต่ หรือเลื้อยเป็นแนวรั้ว คอยจับยอดเกี่ยวพันและตัดแต่งยอดให้ได้รับแสงแดดทั่วทั้งพุ่ม จะให้ดอกใหญ่สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง