ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหอมหมื่นลี้

ชื่ออื่น : สารภีฝรั่ง, Fragrant Olive, Sweet Olive,Tea Olive

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osmanthus fragrans Lour.

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : หอมหมื่นลี้ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้ที่พบบนดอยสูงทางภาคเหนือ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 8 เมตร เปลือกต้นสีเทา ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 6-10 เซนติเมตร แผ่นใบหนาและปลายใบแหลม ขอบใบจักเล็กๆ ช่อดอกสีขาวหรือสีชมพูอ่อน ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 12-25 ดอก กลีบดอก 4 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตรฤดูดอกบาน : ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่นาน 2 สัปดาห์ ดอกบาน 2-3 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ ชอบอากาศหนาวเย็น หากอยู่ในที่ที่อากาศร้อนจะออกดอกน้อยและช่อดอกเล็ก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด