ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหอกราชบังสัน

ชื่ออื่น : ว่านเพชรนารายณ์, แสนพันล้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleomele thalioides (Jacob-Makoy ex E.Morren) N.E.Br.

วงศ์ : DRACAENACEAE

ลักษณะ : หอกราชบังสัน เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่ม สูง 1 เมตร มีลำต้นใต้ดินคล้ายเหง้ากลมและมีข้อ เนื้อแข็ง มีอายุหลายปี แตกใบจากข้อใต้ดิน ก้านใบยาว 30 เซนติเมตร ใบรูปหอก ยาว 50-70 เซนติเมตร สีเขียวเป็นแผ่นหนาเหนียวคล้ายหนัง และมีร่องตื้นๆ ปลายใบแหลม แทงช่อขึ้นมาจากพื้นดิน แต่ละต้นแทงช่อดอก 1-3 ช่อ และช่อยาว 30-40 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก สีขาว ดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร เมื่อโรยเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง ผลกลม เมื่อแก่สีแดงอมส้มฤดูดอกบาน : ธันวาคม - มาราคม ดอกทยอยบาน และบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ควรปลูกเป็นไม้กระถางตั้งในที่ร่มรำไร ใช้ดินร่วนหรือดินผสมที่ประกอบด้วยปุ๋ยคอก อินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ และกาบมะพร้าวสับ ไม่ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง เพราะทำให้ใบไหม้ไม่สวย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ