ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหมากหอม

ชื่ออื่น : หมากลิง, หมากหน่อ, Triandra Palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca triandra Roxb.

วงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะ : หมากหอม เป็น - มีความสูงประมาณ 3 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นปาล์มแตกกอ สูง 3-6 เมตร แตกรากค้ำยันเหนือพื้นดิน ลำต้นสีเขียวเข้ม มองเห็นข้อปล้องเด่นชัด ใบแบบขนนก ทางใบยาว 1.50 เมตร ใบย่อยเรียงตัวห่างๆ ช่อดอกกลมแผ่กระจาย สีขาวนวล ออกที่ใต้คอยอด แต่ละต้นออกครั้งละ 1-3 ช่อ มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกเพศผู้บานวันเดียวแล้วโรย ผลแต่ละทะลายมีจำนวนมาก ผลกลมรี ยาว 3 เซนติเมตร เมื่อแก่สีแดงฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกย่อยบานพร้อมกันทั้งช่อ และบานวันเดียวโรย เฉพาะดอกเพศผู้เท่านั้นที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ชอบขึ้นในพื้นที่ชุ่มชื้น อาจปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่ม หากปลูกในที่แสงแดดจัด ใบจะเหลืองโตช้า และมีช่อดอกเล็ก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด