ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหมักม่อ

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rothmannia wittii (Craib) Bremek.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : หมักม่อ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 6 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ป่าพื้นเมืองของไทย เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-8 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปรียาว 6-10 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนและเห็นเส้นใบย่อยชัดเจน ช่อดอกออกเป็นกระจุกใกล้ปลายยอด สีขาวนวล มี 5-12 ดอก ดอกรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ โคนกลีบดอกด้านในมีจุดสีม่วงเข้ม ผลกลม ขนาด 3-4 เซนติเมตร เมื่อแก่สีดำ มีเมล็ดจำนวนมากฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่นาน 2 สัปดาห์ ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง หรือในที่ร่มเล็กน้อย ห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร จะแตกกิ่งเป็นชั้นๆ เป็นพุ่มกลม ทนแล้งได้ดี หากปลูกบนเนินจะทิ้งใบและออกดอกเต็มต้น ส่วนต้นที่ปลูกในพื้นที่ชุ่มชื้นจะไม่ทิ้งใบและออกดอกน้อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด