ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกส่าเหล้าต้น

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus latestigma C.E.C.Fisch.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ส่าเหล้าต้น เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก พบในป่าดิบชื้นของภาคใต้ สูง 2-3 เมตร เปลือกต้นหนาสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นฉุน แตกกิ่งน้อย ใบรูปขอบขนาน ยาว 12-16 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบบาง และเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ เมื่อบานมีสีขาวนวล กลีบดอกมี 6 กลีบ ชั้นนอกกลีบหนา รูปหอกยาว 2.5-4 เซนติเมตร และมีสันนูนตามยาวของกลีบ กลีบชั้นในประกบกันเป็นแท่งสามเหลี่ยม ผลกลุ่ม มี 7-15 ผลฤดูดอกบาน : เมษายน - พฤษภาคม ดอกบาน 2-3 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงค่ำ

การปลูก : ควรเลือกต้นที่สูงวกว่า 20 เซนติเมตร มาปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร ควรใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม รดน้ำให้เพียงพอ จะออกดอกได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด