ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสารภี

ชื่ออื่น : สร้อยพี, สารภีแนน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.

วงศ์ : GUTTIFERAE (CLUSIACEAE)

ลักษณะ : สารภี เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นสีเทาดำและแตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มใหญ่โตและทึบ ใบหนาแข็งเป็นมันรูปไข่กลับ ยาว 13-17 เซนติเมตร ออกดอกเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่ง กลีบดอกบานสีขาว มี 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้จำนวนมากเป็นกระจุกสีเหลือง เมื่อบานมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผลรูปรี ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้มฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม มักออกดอกเกือบพร้อมกันทั้งต้น นาน 2 สัปดาห์ ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรเลือกต้นกล้าที่สูงกว่า 30 เซนติเมตรมาปลูก เพราะเป็นช่วงที่ต้นกล้าแข็งแรงที่สุด ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร ที่มีดินร่วนระบายน้ำดี และควรใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม หมั่นตัดแต่งทรงพุ่มให้กิ่งได้รับแสงแดด จะออกดอกสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด