ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสายหยุด

ชื่ออื่น : กล้วยเครือ, สาวหยุด, Dwarf Ylang-ylang

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmos chinensis Lour.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : สายหยุด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้รอเลื้อย ขึ้นเป็นซุ้มใหญ่ เลื้อยได้ไกล 5-10 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรี ยาว 6-14 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบใกล้ปลายยอด มี 6 กลีบ กลีบดอกโค้งเข้าด้านใน ดอกอ่อนสีเขียว เมื่อบานสีเหลืองหรือสีเหลืองอมส้ม ก้านดอกผอมบาง กลีบดอกยาว 3-8 เซนติเมตร ดอกห้อยลง ผลกลุ่ม มีผลย่อย 8-15 ผล รูปทรงกระบอกคอดตามรอยเมล็ด เมื่อแก่สีดำ มี 2-6 เมล็ดฤดูดอกบาน : เมษายน - ตุลาคม ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงเช้าตรู่

การปลูก : หากปลูกจากกิ่งปักชำและกิ่งตอน จะออกดอกเร็วกว่าต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง ควรทำซุ้มให้เลื้อยไต่ และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง