ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสายน้ำผึ้งจีน

ชื่ออื่น : Chinese Honeysuckle

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lonicera japonica Thunb. var. chinensis

วงศ์ : CAPRIFOLIACEAE

ลักษณะ : สายน้ำผึ้งจีน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก เลื้อยได้ไกล 2-3 เมตร ใบมีขนปกคลุมหนาแน่น ช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร มีดอกย่อย 10-20 ดอก ปลายแยกเป็น 5 กลีบคล้ายสายน้ำผึ้ง แตกต่างกันที่ผิวนอกของกลีบดอกมีขนปกคลุมสีแดง ด้านในของกลีบมีสีขาว เกสรเพศผู้และเพศเมียโค้งยาวฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี และออกมากในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ดอกย่อยทยอยบาน มักแทงช่อใหม่ออกมาได้เรื่อยๆ ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ควรทำค้างให้เลื้อยไต่ จับยอดที่เลื้อยพันให้เป็นระเบียบ และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง จะออกดอกได้สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง