ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสายน้ำผึ้ง

ชื่ออื่น : Gold-and-silver Flower, Japanese Honeysuckle

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lonicera japonica Thunb.

วงศ์ : CAPRIFOLIACEAE

ลักษณะ : สายน้ำผึ้ง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก เลื้อยได้ 2-3 เมตร ลำต้นแข็งและเหนียว แตกกิ่งยอดสั้นๆ ใบรูปไข่แกมรูปหอก ยาว 4-8 เซนติเมตร ค่อนข้างหนา ช่อดอกออกที่ปลายยอด ยาว 5-10 เซนติเมตร มีดอกย่อย 10-20 ดอก โคนกลีบดอกเป็นหลอดสีขาวยาวเรียว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อแย้มสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกย่อยทยอยบาน มักแทงช่อใหม่ออกมาเรื่อยๆ ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง หรือปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ควรทำค้างให้เลื้อยไต่ จับยอดเลื้อยพันให้เป็นระเบียบ และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง