ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสะบันงาป่า

ชื่ออื่น : หนังดำตัวผู้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus calvicarpus Craib

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : สะบันงาป่า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร เปลือต้นเรียบ สีดำ และมีกลิ่นฉุน ใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ยาว 22-30 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมและมีติ่ง แผ่นใบหนาแข็งเป็นมันทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบตามลำต้นและกิ่ง เมื่อบานมีสีเขียวอมเหลือง กลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ยาว 4-5 เซนติเมตร ขอบกลีบห่อเล็กน้อย ผลกลุ่ม มีผลย่อย 8-15 ผล เมื่อแก่มีสีแดงฤดูดอกบาน : เมษายน - กันยายน ดอกทยอยบานจากโคนไปหายอด ดอกบานหลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเย็น

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่หรือปลูกลงแปลง ชอบอากาศเย็น จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่ที่มีอากาศร้อน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด