ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกส้มโอ

ชื่ออื่น : Pomelo, Pummelo

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm.f.) Merr.

วงศ์ : RUTACEAE

ลักษณะ : ส้มโอ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมโปร่ง ใบเดี่ยว รูปไข่กลับจนถึงรูปขอบขนาน ยาว 6-10 เซนติเมตร ตอนกลางเว้าคอดถึงเส้นกลางใบ มีต่อมน้ำมันทำให้ใบหอม ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ สีขาว มี 1-6 ดอก ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีกลีบดอก 5 กลีบ และเกสรเพศผู้จำนวนมาก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ผลกลม ขนาด 15-25 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกย่อยทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกห่างกันอย่างน้อย 4 เมตร หากต้องการให้ทรงพุ่มใหญ่ต้องปลูกห่างถึง 6 เมตร ตัดแต่งให้พุ่มโปร่ง กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและให้น้ำสม่ำเสมอ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง