ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสนกระ

ชื่ออื่น : กระดูกไก่, ดูกไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prismatomeris tetranda (Roxb.) K.Schum. subsp. malayana (Rid

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : สนกระ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร ลำต้นเรียบ สีเทาปนน้ำตาล แตกกิ่งน้อย ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม เส้นกลางใบนูนทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ ช่อดอกออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ 4-10 ดอก มีกลีบเลี้ยงรูปถ้วยโคนกลีบดอกเป็นหลอด สีขาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร ผลกลม เมื่อสุกสีดำฤดูออกดอก : เมษายน - สิงหาคม ดอกย่อยบานพร้อมกันทั้งช่อ บานนาน 2 สัปดาห์ ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : การปลูกใช้ดินร่วนที่ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารเพียงพอ ตั้งไว้กลางแจ้ง จะอยู่ได้หลายปี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด