ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกศรียะลา

ชื่ออื่น : อโศกใหญ่, อโศกเหลือง, Yellow Saraca

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

วงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : ศรียะลา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 8 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 8-12 เมตร แตกกิ่งน้อย ทรงพุ่มกลมโปร่ง ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 4-8 คู่ ใบอ่อนออกเป็นพวงที่ปลายยอด สีม่วง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน ช่อดอกสีเหลืองอมส้ม ออกตามกิ่งหรือลต้น แต่ละช่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-35 เซนติเมตร มีดอกย่อยเล็กๆจำนวนมาก เกสรเพศผู้และเพศเมียยื่นยาวออกมาชัดเจน ผลเป็นฝัก ยาว 15-40 เซนติเมตร เมล็ดเกลี้ยงสีดำฤดูดอกบาน : ธันวาคม - มีนาคม ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยบานพร้อมกัน และทยอยบาน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงที่มีแสงแดดครึ่งวัน แต่มีความชื้นสูง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 6 เมตร จะแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม และออกดอกจำนวนมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง