ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลิลลี่

ชื่ออื่น : Lily

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lilium hybrids

วงศ์ : LILIACEAE

ลักษณะ : ลิลลี่ เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.4 เมตร ดอกมีสีขาว ชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ พืชเศรษฐกิจรายละเอียด : เป็นไม้หัวขนาดเล็ก มีลำต้นใตดิน แตกใบเป็นกอ ใบรูปขอบขนาน ยาว 30-40 เซนติเมตร แทงช่อดอกขึ้นมาจากใต้ดิน ก้านช่อยาว 30 เซนติเมตร มีดอกย่อย 3-10 ดอกสีขาว ชมพู เหลือง ส้ม ม่วง บางดอกมีสองสีในดอกเดียวกัน และบางชนิดมีลายจุดที่กลีบดอก ช่อดอกตั้งดอกมีกลิ่นหอมและจะหอมมากในเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็น เป็นไม้ดอกที่มีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะคล้ายหัวกระเทียม เป็นดอกไม้ที่ส์่อถึงความรักในแบบต่างๆ ตามสีของดอกฤดูดอกบาน :ดอกจะเริ่มบานในช่วงเดือนสิงหาคม ดอกย่อยทยอยบาน แต่ละดอกจะบานอยู่นาน 2-4 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน

การปลูก สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง โดยแยกหัวไปปลูก ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรืออืนทรียวัตถุ หากปลูกลงแปลงกลางแจ้งอาจปลูกเป็นกอเดี่ยวๆ หรือปลูกรวมกันเป็นแปลง ถ้าปลูกในที่อากาศเย็น จะให้ดอกใหญ่สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ