ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลิ้นมังกร

ชื่ออื่น : ลิ้นแม่ยาย, ว่านงาช้าง, Snake Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sansevieria spp. and hybrid

วงศ์ : DRACAENACEAE

ลักษณะ : ลิ้นมังกร เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่ม สูง 20-100 เซนติเมตร มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน แตกใบขึ้นมาเป็นแผ่นแบนหรือเป็นลำกลมๆคล้ายงาช้าง แผ่นใบแข็งหนา ปลายเป็นหนามแหลม สีเขียว ขนาด 2-3 เซนติเมตร สูง 80-100 เซนติเมตร มีลายคล้ายหินอ่อนตามยาว บางชนิดมีแถบด่างสีครีมพาดตามขอบใบหรือพาดตามขวาง ช่อดอกออกจากเหง้าใต้ดิน มักทยอยแทงช่อดอกครั้งละ 1-2 ช่อ ยาว 30-40 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยมี 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ปัจจุบันมีการนำพันธุ์ใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาปลูกมากขึ้น และมีสีสันใหม่ๆมากมายฤดูดอกบาน : พฤศจิกายน - ธันวาคม ดอกย่อยทยอยบานตั้งแต่โคนช่อที่อยู่ใกล้ผิวดินไปหาปลายช่อ ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงค่ำถึงเช้า ดอกบาน 2-3 วันโรย

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงเป็นแนวรั้วรอบบ้าน เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันอันตราย สามารถแตกหน่ออยู่ได้หลายปี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ