ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลิตเติลสตาร์

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassavola cordata x B. nodosa

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : ลิตเติลสตาร์ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก สูง 10-15 เซนติเมตร แตกหน่อจำนวนมาก 10-30 หน่อ ใบรูปขอบขนาน ยาว 10-17 เซนติเมตร โคนใบหุ้มลำลูกกล้วย ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาแข็ง ตั้งตรง ตรงกลางเป็นร่อง ช่อดอกสีขาว มีดอกย่อย 3-5 ดอก กลีบดอกเล็ก หนาสีเหลืองอมเขียว กลีบล่างสุดเป็นปากใหญ่บางๆสีขาวบานห่อขึ้น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมแรงตั้งแต่ช่วงเย็น และหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน

การปลูก : ควรปลูกลงกระถางดินเผาหรือกระถางพลาสติกขนาดเล็ก โดยแยกลำลูกกล้วยไปปลูก ให้มีลำเก่าและลำใหม่ติดอยู่อย่างน้อย 3 ลำ เพื่อให้ตั้งตัวและแตกลำลูกกล้วยใหม่ได้มาก ใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก ชอบแสงแดดปานกลางและความชื้นสูง ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราและปุ๋ยเร่งดอกตามช่วงเวลา จะให้ดอกใหญ่ขึ้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ