ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลำดวนแดง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ลำดวนแดง เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 4 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : ป็นไม้ต้นที่กลายพันธุ์มาจากลำดวน จึงมีลักษณะต่างๆคล้ายกันมาก แตกต่างกันที่ใบรูปรี กว้าง 4-5 เซนติเมตร แผ่นใบบางกว่า และมีสีเขียวด้านไม่สดเท่าใบลำดวน กลีบดอกมีสีม่วงแดงหรือแดงเข้ม โดยมีสีที่ขอบกลีบดอกมากกว่าที่แผ่นกลีบดอก ขนาดของดอกจะคล้ายกับลำดวนฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน และหอมแรงในช่วงค่ำถึงช่วงเช้า ดอกบานวันเดียวโรย

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถาง หรือลงแปลงกลางแจ้งได้ ใช้ ดินผสมปุ๋ยคอกหรืออินทรียวัตถุเป็นส่วนประกอบ ตั้งไว้กลางแจ้ง หรือในที่มีร่มเงาเล็กน้อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง