ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลำดวนดอย

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora wangii Hu

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ลำดวนดอย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 10 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร กิ่งขนานกับพื้นดิน ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ยาว 13-18 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมและมีติ่ง แผ่นใบหนาเหนียวและเป็นมัน ขอบใบเป็นคลื่น ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 1-2 ดอก สีขาว ออกใกล้ปลายยอด มีกลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ รูปไข่กลับ สีขาว กลีบดอกชั้นในประกบกันเป็นรูปกระเช้า มีลายสีม่วงแดง ผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-6 ผลฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ดอกแย้มสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม ส่งกลิ่นหอมแรง บานวันเดียวโรย

การปลูก : เป็นพรรณไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ชอบอากาศหนาวเย็น ถ้าปลูกในที่ร้อนและแห้งแล้ง ดอกจะเล็กและไม่ค่อยหอม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง