ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลำดวน

ชื่ออื่น : หอมนวล, White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ลำดวน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-8 เมตร กิ่งแก่สีดำและเหนียวมาก ใบเดี่ยว เรียงสลับสีเขียวเข้ม ด้านล่างเคลือบขาว แผ่นใบหนาเป็นมัน ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก 2-3 ดอกที่ปลายยอด กลีบดอกหนาแข็ง สีเหลือง มี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น กลีบชั้นนอกแผ่กางกลีบชั้นในงุ้มเข้าหากัน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อยจำนวนมาก เมื่อแก่มีสีแดงฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ดอกเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงเย็น และส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวันของอีกวัน ดอกบานวันเดียวร่วง

การปลูก : หากนำต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูก ควรเลือกต้นที่อวบแข็งแรงแตกกิ่งรอบต้น ปลูกเป็นต้นเดี่ยว ลงแปลงกลางแจ้งห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร หากปลูกในร่มจะออกดอกน้อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง