ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกราตรีสีทอง

ชื่ออื่น : Orange Cestrum, Yellow Shrub Jessamine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cestrum aurantiacum Lindl.

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : ราตรีสีทอง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2 เมตร เปลือกต้นสีเทาอมขาว แตกกิ่งเล็กจำนวนมาก กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 8-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเป็นมันเรียบ สีเขียวอ่อน ช่อดอกสีเหลืองทอง ยาว 8-15 เซนติเมตร ออกดอกตามซอกใบและตามกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกบาน 1-2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และแรงขึ้นในช่วงกลางคืน

การปลูก : ควรปลูกลงกระถางและตั้งไว้ในที่มีแสงแดดค่อนข้างมาก ควรปักหลักและผูกมัดให้กิ่งตั้งตรง และควรพรวรดินและใส่ปุ๋ยคอกเป็นช่วงๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง