ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกราตรีสวรรค์

ชื่ออื่น : White Butterfly

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum calamitosum L.

วงศ์ : LABIATAE (LAMIACEAE)

ลักษณะ : ราตรีสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมแน่น เปลือกต้นสีเทาอมม่วง และมีช่องหายใจตามกิ่ง ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปไข่ ยาว 5 เซนติเมตร ใบออกเป็นกระจุกเฉพาะส่วนปลายยอด ช่อดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อย 20-30 ดอก โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว 2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีเกสรเพศเมียยาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี แต่ละช่อทยอยบาน ดอกบาน 1-2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน และหอมแรงในช่วงค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงกระถางและตั้งไว้กลางแจ้ง หรือในที่ร่มเล็กน้อย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งกลม ให้เหมาะกับขนาดกระถาง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง