ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกราตรี

ชื่ออื่น : หอมดึก, Night - blooming Jessamine, Night - blooming Cestrum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cestrum nocturnum L.

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : ราตรี เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร เปลือกต้นสีเทาอ่อนปนขาว แตกกิ่งก้านขนาดเล็กจำนวนมาก ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนเลับ รูปรี ยาว 8-15 เซนติเมตร ช่อดอกออกตามซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก สีเหลืองนวลหรือสีขาวอมเขียว ช่อยาว 8-15 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ดอกบานเวลากลางคืน ส่งกลิ่นฉุนแรงมาก

การปลูก : ปลูกลงแปลงกลางแจ้งให้ห่างจากบ้านพักพอสมควร เนื่องจากเวลาออกดอกมีกลิ่นฉุนแรงมาก หรือปลูกลงกระถาง แล้วตั้งไว้กลางแจ้ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง