ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกราชาวดีม่วง

ชื่ออื่น : Butterfly Bush

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buddleja davidii Franch. cv. Royal Red

วงศ์ : BUDDLEJACEAE

ลักษณะ : ราชาวดีม่วง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร แตกกิ่งน้อย ทรงพุ่มกลมโปร่ง ใบเดี่ยว ยาว 6-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ผิวใบด้านบนเห็นเส้นกลางใบและเส้นใบย่อยชัดเจน ช่อดอกสีแดงเข้มหรือแดงอมม่วง ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อยาว 15-20 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยมี 4 กลีบ ขอบกลีบเป็นจักละเอียดและเป็นคลื่น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ผลเมื่อแก่แตกฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี แต่ละช่อทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก หากปลูกลงกระถางควรใช้กระถางขนาดใหญ่แล้วตั้งไว้กลางแจ้ง และใช้ดินร่วนที่มีปุ๋ยคอกหรืออินทรียวัตถุเป็นส่วนผสม และระบายน้ำได้ดี หมั่นตัดแต่งกิ่งเป็นช่วงๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง