ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกรสสุคนธ์แดง

ชื่ออื่น : เครือปด, ปดลื่น, ย่านปด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr.

วงศ์ : DILLENIACEAE

ลักษณะ : รสสุคนธ์แดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยไกล 5-8 เมตร ใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 6-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักเล็กๆ เส้นใบย่อยด้านบนเป็นร่องลึก ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 3-8 ดอก มีกลีบเลี้ยงหนา 4 กลีบ สีแดงขอบกลีบห่อ กลีบดอกสีขาว มี 3-5 กลีบ มีเกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมากยื่นออกจากดอก ผลกลม เมื่อแก่จะแตกออกฤดูดอกบาน : พฤษภาคม - กันยายน แต่ละช่อทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงกลางวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งแล้วทำซุ้มหรือค้างให้เลื้อยไต่จะออกดกและสวยงามกว่าปลูกในกระถาง หมั่นจับยอดให้ขึ้นพันซุ้มและตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง