ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกรสสุคนธ์

ชื่ออื่น : กะปด, อรคนธ์, ย่านปด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

วงศ์ : DILLENIACEAE

ลักษณะ : รสสุคนธ์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยไกล 5-8 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอมดำ แตกกิ่งน้อย แต่ละกิ่งจะยาวทอดเลื้อย มีใบอยู่เฉพาะช่วงปลายยอด ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรี ยาว 6-11 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบสากคาย ขอบใบไม่เรียบ ช่อดอกออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยสีขาวจำนวนมาก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมากฤดูดอกบาน : เมษายน - สิงหาคม ผลิดอกบานเต็มต้นนาน 2 สัปดาห์ แต่ละช่อดอกทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกในกระถางหรือปลูกลงแปลงกลางแจ้งได้ เป็นพืชที่ทนแล้งและไอน้ำเค็มจากทะเลได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง