ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกรวงผึ้ง

ชื่ออื่น : น้ำผึ้ง, ดอกน้ำผึ้ง, Yellow Star

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.

วงศ์ : TILIACEAE

ลักษณะ : รวงผึ้ง เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร เปลือกสีน้ำตาล แตกกิ่งขนาดเล็กจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมทึบ ใบเดี่ยว รูปรี ยาว 5-9 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ใต้ใบ้เห็นเส้นแขนงเด่นชัดและมีจุดสีน้ำตาล ช่อดอกสีเหลืองเข้ม ออกเป็นกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้สีเหลืองเข้มจำนวนมากยื่นยาวออกมาจากดอก ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : มิถุนายน - สิงหาคม ดอกบานเต็มต้นนาน 1 สัปดาห์ ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ และดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 6 เมตร จึงจะได้พุ่มกลมสวยงาม หากปลูกลงกระถางควรลงกระถางขนาดใหญ่ แล้วตั้งไว้กลางแจ้ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง