ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมังตาน

ชื่ออื่น : ทะโล้, สารภีป่า, พังตาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schima wallichii (DC.) Korth.

วงศ์ : THEACEAE

ลักษณะ : มังตาน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวและเป็นปุ่มปม ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายยอด รูปรี ยาว 10-14 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นมันวาว ด้านล่างมีเคลือบขาว เส้นกลางใบสีเหลืองอมชมพู ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีดอกย่อยสีขาว 2-6 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร มีเกสรสีเหลืองจำนวนมาก ผลกลมแข็งสีดำฤดูดอกบาน : ธันวาคม - เมษายน ดอกทยอยบานนาน 2 สัปดาห์ ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร เป็นต้นเดี่ยว ชอบอากาศเย็นและมีความชืนสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด