ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะลิหลวง

ชื่ออื่น : Angel-wing Jasmine, Shining Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum laurifolium Roxb.f. var. nitidum (Skan) P.S.Green

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : มะลิหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้รอเลื้อย เลื้อยได้ไกล 1-2 เมตร มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเถาค่อนข้างแข็ง แตกยอดจำนวนมาก ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปใบหอก ยาว 6-9 เซนติเมตร ออกดอกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด เป็นช่อกลม ขนาด 6-8 เซนติเมตร มีดอกย่อย 6-12 ดอก มีกลีบเลี้ยงเป็นซี่แหลมกางตั้งฉาก ดอกตูมสีม่วงแดง เมื่อบานมีกลีบดอกแยกเป็น 7-10 กลีบ สีขาว ห้อยคว่ำลง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ให้ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร จะตั้งพุ่มอยู่ได้เอง และต้องการแสงแดด ความชื้นและปุ๋ยอย่างเพียงพอ จะออกดอกและเจริญเติบโตได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง