ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะลิเนปาล

ชื่ออื่น : มะลิเลื้อย, Pink Jasmine, Winter Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum polyanthum Franch.

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : มะลิเนปาล เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นมะลิจากต่างประเทศ กระจายพันธุ์อยู่บนพื้นที่สูง เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก เลื้อยได้ไกล 2-3 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก แต่ละยอดเรียวยาวพันกันเป็นพุ่มแน่น ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 5 ใบ ใบย่อยรูปไข่ ยาว 2.5-3 เซนติเมตร ช่อดอกออกที่ปลายยอดยาว 10 เซนติเมตร มีดอกย่อย 10-40 ดอก มีหลอดกลีบดอกยาวเรียวดอกตูมมีสีม่วงแดง และบานเป็นสีขาวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร มี 5 กลีบฤดูดอกบาน : กุมภาพันธุ์ - มีนาคม แต่ละช่อจะมีดอกย่อยทยอยบาน มองเห็นสีม่วงของดอกตูมสลับกับสีขาวของดอกบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงเย็น

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ที่มีอากาศหนาวเย็น ใช้ดินร่วนระบายน้ำดี รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอ จะให้ดอกใหญ่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง