ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะลิถอด

ชื่ออื่น : Arabian jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum sambac (L.) Aiton

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : มะลิถอด เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นชนิดเดียวกับมะลิลา และมีลักษณะคล้ายกัน เป็นไม้พุ่มแผ่กว้าง สูง 1 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยว ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อเล็กๆที่ปลายยอดมี 1-3 ดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร กลีบชั้นนอกกางออก 2-4 ชั้น คล้ายกับมะลิซ้อน ส่วนกลีบชั้นในห่อตัวกันเป็นกรวยแหลมคล้ายมะลิลา ไม่ติดเมล็ดฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงเย็น

การปลูก : หากปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อให้ระบายน้ำดี ตั้งไว้กลางแจ้ง ตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง หากมีใบมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ จะออกดอกน้อย ควรรูดใบทิ้งบ้างแล้วตัดยอดที่ดอกโรยทิ้ง จะออกดอกได้ดีขึ้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง