ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะลิซ้อน

ชื่ออื่น : Arabian Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum sambac (L.) Aiton

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : มะลิซ้อน เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นมะลิชนิดเดียวกับมะลิฉัตร แต่มีลักษณะดอกต่างกัน เป็นไมัรอเลื้อย สูง 1-3 เมตร เปลือกต้นหนาและเป็นร่องตามยาว แตกกิ่งทอดเลื้อยยาว ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายใบมน เส้นใบย่อยไม่เด่นชัด ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1-3 ดอก สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นซี่แหลมเรียวยาว กลีบดอกมีจำนวนมากเรียงอัดกันแน่น กลีบห่อเข้าหากลางดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ถ้าปลูกเป็นไม้กระถาง ควรใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อให้ระบายน้ำดี ตั้งไว้กลางแจ้งและตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง จะออกดอกได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง