ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะคาเดเมีย

ชื่ออื่น : ก่อหลวง, Macadamia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macadamia integrifolia Maiden & Betche

วงศ์ : PROTEACEAE

ลักษณะ : มะคาเดเมีย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้น สูง 5-8 เมตร เป็นไม้ผลเศรษฐกิจในเมืองไทยนิยมปลูกทางภาคเหนือ ทรงพุ่มแผ่กว้าง แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยว แตกเป็นวงรอบกิ่ง รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาว 12-20 เซนติเมตร แผ่นใบหนาและเหนียว ขอบใบเป็นคลื่นและมีหนามแข็ง ดอกออกตามกิ่งแก่และซอกใบ ช่อดอกห้อยลง ยาว 15-25 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาว ทยอยบาน ดอกย่อยมีเกสรเพศเมียยื่นยาวออกมา เมื่อเริ่มแย้มมีสีขาว ต่อมาเป็นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ติดผลเป็นช่อ ผลกลม เนื้อในเมล็ดรับประทานได้ เป็นไม้ผลประเภทเคี้ยวมันฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ดอกย่อยบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : นำต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่น 7-8 เมตร ชอบอากาศหนาวเย็น หมั่นพรวนดิน กำจัดวัชพืช

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด